Cenník

Cenník služieb a základné balíčky spracovania dát

Cenník reflektuje našu ponuku služieb. Cena je individuálna na základe náročnosti analýz a dát, ktoré máme k dispozícii. Časová náročnosť sa líši od Vašich požiadaviek. Ak potrebujete len jednoduché výstupy nepotrebujete balíček obsahujúci detailné popisy, grafické zobrazenia a podobne.

Naše služby zahŕňajú pokročilé štatistické metódy a hĺbkovú analýza dát. Po obdržaní dát urobíme ich prieskumovú analýzu. Podľa rozsahu služieb a hlavne využitia štatistických metód a objemu Vašich dát, Vám urobíme kalkuláciuPlatba nastane až po obojstranne odsúhlasenom rozsahu služieb a presnej cenovej kalkulácii.

[easy-pricing-table id=“49″]

[easy-pricing-table id=“123″]