Tvorba elektronického dotazníka

1. Bez papierového dotazníka je to lacnejšie – bez nákladov na tlač.
2. Rýchlejšia a jednoduchšia distribúcia – princíp snehovej gule.
3. Nelimitovaný počet položiek, odovzdanie vyzbieraných dát v zvolenom formáte – dáta sú Vaše.
4. Rýchlejší zber dát – možnosť kontroly pre vybrané položky.
5. Eliminácia chýb vznikajúcich prepisovaním – dáta sú k dispozícii v databáze, prichystané na následné spracovanie.

Ako to funguje ?

Po vzájomnej komunikácii a odsúhlasení finálnej podoby Vám dotazník vytvoríme v elektronickej verzii.
Internetový odkaz, ktorý môžete preposlať Vašim respondentom, Vám zašleme mailom. Po ukončení zberu dát, dáta exportujeme a následne štatisticky spracujeme podľa Vašich požiadaviek.

Dotazník na želanie môžeme vytvoriť aj vo firemných farbách.

Ukážka otázky s variantami odpovedí pomocou Likertovej škály.