Prípravná fáza výskumu

Dôkladná príprava zvyšuje pravdepodobnosť, že Váš výskum bude úspešný. Tu sú etapy, ktoré by ste mali absolvovať.

1. Dekompozícia výskumnej témy.
2. Pracovná formulácia výskumného problému.
3. Pracovná formulácia cieľa výskumu.
4. Pracovná formulácia výskumných otázok.
5. Pracovná formulácia východiskových výskumných hypotéz.
6. Definícia populácie a výskumnej vzorky.
7. Výpočet minimálnej veľkosti výskumnej vzorky.
8. Voľba výskumnej metódy a výskumného dizajnu.
9. Voľba štatistických metód pre analýzu získaných dát.
10. Projekt výskumu.

V jednotlivých etapách vám môžeme poradiť a  pomôcť. Vy viete čo potrebujete , my vieme ako na to.