Naše služby

Naše služby zahŕňajú pokročilé štatistické metódy a hĺbkovú analýza dát. Umožňuje to získanie informácií a súvislostí, ktoré nie sú na prvý pohľad zrejmé. Ideálne je, keď spolu spolupracujeme už od začiatku. Môžeme tak vytvoriť dotazník umožňujúci zber takých dát, ktoré poskytnú požadované informácie. Ako navrhujeme dotazník si prečítate v návrhu dotazníka.

Vieme Vám pomôcť aj vtedy, ak už máte dáta zozbierané. Pre ich štatistické spracovanie potrebujeme, aby boli dáta správne zapísané. Podrobnejšie v príspevku ako správne zapísať dáta.

Po obdržaní dát urobíme ich prieskumovú analýzu. Podľa rozsahu služieb a hlavne využitia štatistických metód a objemu Vašich dát, Vám urobíme kalkuláciu.

Naše služby:

Návrh dotazníka Prípravná fáza výskumu Štatistické metódy Štatistické spracovanie dát Tvorba elektronického dotazníka Výpočet veľkosti vzorky respondentov Výstup štatistickej analýzy

Pomôžeme Vám naformulovať výskumné hypotézy a overíme ich na Vašich dátach.

Cena je individuálna na základe náročnosti analýz a dát, ktoré máme k dispozícii. Časová náročnosť je rôzna. Je rozdiel, či potrebujete len jednoduché výstupy, alebo detailné popisy, grafické zobrazenia a podobne.

Vo finálnych výstupoch rešpektujeme Vaše individuálne požiadavky na formu a štýl. Poskytujeme kompletné štatistické poradenstvo pre interpretáciu a zobrazenie výsledkov spracovania dát. Neváhajte nás kontaktovať.