Výstup štatistickej analýzy

Aký výstup z dát potrebujete?

1.    Charakteristika výskumnej vzorky
2.    Overenie štatistických hypotéz
3.    Analýza výsledkov výskumu
4.    Štatistická interpretácia výsledkov výskumu
5.    Iný – špeciálny výstup